Q:

Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

Xin chào admin,

tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

tài khoản azota của tôi : 0522604887 – Hạ Thị Mi

tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị, phổ biến thi học kì 1 cho các em học sinh
Cảm ơn admin!

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0986588503 – Võ Chí Hương

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị, phổ biến thi học kì 1 cho các em học sinh
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0986588503 – Võ Chí Hương

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để thi học kì 1 cho các em học sinh
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0986588503 – Võ Chí Hương

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0813265559- Nguyễn Tiến Đạt

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để thi học kì 1 cho các em học sinh
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0658645235 – Vũ Như Quỳnh

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0764530958 – Nguyen Minh Quan

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

  • Xin chào admin,

   tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

   tài khoản azota của tôi : 0935062151- Lê Thị Kim Loan

   tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
   Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0983040505 – Nguyễn Thị Hoàng Lan

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0258852354

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0983040505 – Nguyễn Thị Hoàng Lan

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

   

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0937318439

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0903593336 – Văn Thị Ngọc Hà

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0972997811 – Lê Công Anh

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi bài 15 phút kì 2 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0385032037

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi :0967330820– Lương Thanh Tiến

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0975815138 – Trần Thanh Nhã

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
  Cảm ơn admin!

 • Xin admin cho tôi thử nghiệm tính năng này, trận trọng!

  • Xin chào admin,

   tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

   tài khoản azota của tôi : 0937699200 – Dương Hoàng Long

   tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị để cho các em thi học kì 1 sắp tới
   Cảm ơn admin!

   Trân trọng!
 • Hy vọng admin cấp quyền cho tôi được thử nghiệm tính năng giám sát mới. Xin cảm ơn

 • Xin chào admin,

  tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

  tài khoản azota của tôi : 0965818826 – Nguyễn Thị Mai Hương

  tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị, phổ biến thi học kì 1 cho các em học sinh
  Cảm ơn admin!

 • Xin Chào admin!

  Rất mong được cấp quyền giám sát

  1. Xin chào admin,

   tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

   tài khoản azota của tôi :0386616985 – Nguyễn Trí Thành

   tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị, phổ biến thi học kì 2 cho các em học sinh
   Cảm ơn admin!

 • Xin chào tôi là Thầy Huỳnh Lê Đức Lương

  tôi muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

  xin cảm ơn

Đang xem 22 luồng phản hồi

Phản hồi: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới
Thông tin của bạn: