Q:

Yêu cầu mở lại trộn đề pdf 1.0

Kính thưa admin, sử dụng tạo đề thi bằng pdf 2.0 quá phức tạp, chỉnh sửa rất lâu, tôi hy vọng admin có thể vẫn để mục pdf 1.0 dành cho GV muốn sự đơn giản không cần trộn đề và đảo đáp án để sử dụng tốt hơn. Tôi dùng thử tạo đề bằng pdf 2.0 bị lỗi rất nhiều trong khi tôi format y hệt file mẫu. Mong quý admin xem xét lại.

rc2 Đề thi
Phản hồi: Yêu cầu mở lại trộn đề pdf 1.0
Thông tin của bạn: