QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH BÁN ĐỀ THI,

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH BÁN ĐỀ THI, TÀI LIỆU TRÊN AZOTA 1. Mục Đích

Cài đặt giá khi học sinh vào thi, là

Giới thiệu về tính năng cài đặt giá khi học sinh vào thi, làm đề

Xoá tài khoản trên App

Để xoá tài khoản trên App bạn thực hiện theo thứ tự trên ảnh. Các

Tạo dạng câu hỏi tìm lỗi sai môn T

Xem Video hướng dẫn tại đây

Tạo đề từ file docx có nhóm, phần

Xem Video hướng dẫn tại đây

Cách tổ chức thư mục để tạo đ

Xem Video hướng dẫn tại đây

Cài đặt số lượt làm đề

Xem Video hướng dẫn tại đây

Cách để học sinh vào làm đề mà kh

Để học sinh có thể truy cập làm đề mà không cần đăng nhập, tại

Tôi có nhiều nhóm dự án soạn đề.

Các bước thực hiện với (trưởng nhóm) Click chuột phải vào đề thi, chọn “Chia