Thêm thông tin vào đề tải về

Thông tin được thêm vào đề sẽ xuất hiện trong đề tải về (xem hình

Lỗi thường gặp khi chấm mẫu phiế

Do số lượng câu hỏi trên phiếu với số lượng câu hỏi trên App khác

Tải đề kèm phiếu viết tay

Xem video hướng dẫn tại đây Mẫu đề kèm phiếu viết tay sẽ tích hợp

Thêm thông tin trường và môn học cho

Xem video hướng dẫn tại đây Phần thông tin này sẽ hiển thị ở Header

Lỗi không in được Đề và Phiếu t

Khi đến bước “In đề + Phiếu” mà hệ thống chặn không cho in, bạn

Chia lại điểm cho đề thi

Xem video hướng dẫn tại đây Khi chia lại điểm cho đề thi, các bài

Giao bài không cần tạo danh sách học

Xem video hướng dẫn tại đây

Cố định câu hỏi trong đề con

Tính năng này chỉ được kích hoạt khi người dùng có cài đặt Tạo đề

Lỗi thường gặp khi chấm phiếu tô

1.Phiếu in bị co méo các điểm neo 4 điểm neo phiếu chuẩn sẽ có

Tạo đáp án đúng cho đề

Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên đáp án giáo viên cài đặt. Các cách