Phóng to, thu nhỏ ảnh trong bài chấm - Hướng dẫn sử dụng Azota

Phóng to, thu nhỏ ảnh trong bài chấm

Author: Azota 1238 views

Tại màn hình chấm bài, chọn vào biểu tượng dấu “+’” để phóng to ảnh, chọn dấu “-” để thu nhỏ kích thước ảnh bài tập