Phóng to, thu nhỏ ảnh trong bài chấm

Author: Azota 954 views

Tại màn hình chấm bài, chọn vào biểu tượng dấu “+’” để phóng to ảnh, chọn dấu “-” để thu nhỏ kích thước ảnh bài tập