Làm thế nào để học sinh không tự ý thêm tên vào lớp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Làm thế nào để học sinh không tự ý thêm tên vào lớp

Author: Azota 752 views

Để học sinh không tự ý thêm tên vào lớp, bạn vui lòng tắt tính năng “Cho phép tự báo danh” trong phần danh sách lớp