Chú ý khi in phiếu chấm trắc nghiệm

Author: Azota 586 views

Khi in phiếu bạn chọn khổ A4 hoặc A5 (hạn chế chọn dạng Letter),  kiểm tra đủ 4 điểm neo (4 chấm đen) ở 4 góc