Xuất PDF bài thi của thí sinh

Author: Azota 161 views
  • Bước 1: Sau khi thí sinh thi xong, giáo viên truy cập vào Đề thi cần xuất PDF
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng 3 thanh ngang bên phải màn hình
  • Bước 3: Lựa chọn xuất PDF bài thi của thí sinh theo nhu cầu (xuất PDF theo lần đầu/ lần cuối/ lần có điểm thi cao nhất)
  • Bước 4: Chọn vào lớp hoặc chọn vào tên thí sinh cần xuất bài thi dưới dạng PDF, chọn “Tiếp tục”

(Lưu ý: Không cuộn trang hoặc tải lại trang trong quá trình hệ thống đang thực hiện tải về file PDF)