Xuất File Word bài thi của toàn bộ học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất File Word bài thi của toàn bộ học sinh

Author: Azota 3087 views
  • Bước 1: Đi tới Đề thi cần xuất bài thi dưới dạng File Word
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình
  • Bước 3: Lựa chọn xuất File Word bài thi của thí sinh theo nhu cầu (xuất File Word theo lần đầu/ lần cuối/ lần có điểm thi cao nhất)
  • Bước 4: Chọn vào lớp hoặc chọn vào tên thí sinh cần xuất bài thi dưới dạng File Word (ấn “Chọn tất cả” nếu muốn chọn nhanh toàn bộ học sinh), chọn “Tiếp tục”

(Lưu ý: Không cuộn trang hoặc tải lại trang trong quá trình hệ thống đang thực hiện tải về)