Cài đặt giá khi học sinh vào thi, làm đề - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt giá khi học sinh vào thi, làm đề

Author: Azota 610 views

Giới thiệu về tính năng cài đặt giá khi học sinh vào thi, làm đề

  1. Cài đặt giá cho đề thi

Tại màn hình “Cài đặt làm bài online”, giáo viên bấm vào các lựa chọn sau:

  • Miễn phí: Học sinh vào làm đề, bài thi ngay
  • Thu phí khi tham gia thi: Lựa chọn này học sinh sẽ phải trả phí khi tham gia làm đề
  • Thu phí khi xem giải thích: Lựa chọn này học sinh sẽ phải trả phí khi xem đáp án chi tiết, giải thíc

2. Học sinh làm đề thi với đề thi trả phí.

Thu phí khi tham gia thi

Tại màn hình trước khi làm bài, khi học sinh bấm vào nút “Bắt đầu làm bài” một màn hình thông báo “Đề thi có thu phí để tham gia” và có kèm mức phí. Tiếp tục học sinh lựa chọn các hình thức để thanh toán. Sau đó bấm thanh toán.

Thu phí khi xem đáp án

Tại màn hình kết quả, học sinh bấm “Xem đáp án chi tiết” một màn hình thông báo “Đề thi có thu phí để xem đáp án chi tiết” và có kèm mức phí. Tiếp tục học sinh lựa chọn các hình thức để thanh toán. Sau đó bấm thanh toán.

3. Cách kiểm tra tiền giáo viên nhận được

Điều khoản chia sẻ doanh thu.

Khi giáo viên sử dụng chức năng này đồng nghĩa sẽ đồng ý với chính sách chia sẻ doanh thu với Azota, mức chia sẻ là 25% của tổng doanh thu nhận được.

Ví dụ: Giáo viên thu được tổng doanh thu là 100.000.000đ thì Azota sẽ nhận lại 25.000.000đ và giáo viên nhận 75.000.000đ, mức chia sẻ 25% nhằm giúp Azota duy trì và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tiến hành các thủ tục khác.