Cố định đáp án - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cố định đáp án

Author: Azota 3068 views

Khi người dùng bật cấu hình “Đảo câu hỏi và đáp án”, các câu hỏi đã cài đặt “cố định đáp án” sẽ không đảo đáp án, chỉ đảo câu hỏi trong đề

Xem thêm hướng dẫn Đảo đề tại đây

HƯỚNG DẪN CỐ ĐỊNH ĐÁP ÁN

Bước 1: Sau khi biên soạn đề hoặc sau khi tải đề lên hệ thống thành công, đi tới câu hỏi cần cố định đáp án

Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm cạnh câu hỏi bên trái màn hình, chọn “Cố định đáp án”