Lưu ý khi tô phiếu trắc nghiệm

Author: Azota 829 views

Học sinh cần lưu ý những điều kiện sau đây khi tô phiếu để đảm bảo hệ thống nhận diện được tốt nhất:

  • Báo cáo với giáo viên khi mẫu phiếu in thiếu khung hoặc quá mờ
  • Không nên dùng bút mực tô phiếu (khó khăn trong việc đổi đáp án, dễ gây rách giấy)
  • Cần tô đậm, kín các ô tròn
  • Hạn chế tô nhòe ra ngoài ô tròn
  • Đảm bảo tẩy sạch các đáp án (nếu có thay đổi đáp án)
  • Cố gắng giữ phiếu phẳng, hạn chế để gập, nhàu, rách phiếu