Khôi phục lớp đã Xóa

Author: Azota 1075 views
  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Thùng rác” bên dưới màn hình
  • Bước 2: Tới tab “Lớp học”, chọn vào ô lớp cần khôi phục lại
  • Bước 3: Chọn “Khôi phục” và “Xác nhận” để hoàn tất quá trình