Khôi phục lớp đã Xóa

Author: Azota 153 views
  • Bước 1: Tại Màn hình chính, chọn mục “Thùng rác”
  • Bước 2: Tới tab “Lớp học”, tick vào ô lớp cần khôi phục lại
  • Bước 3: Chọn “Khôi phục” và “Xác nhận” để hoàn tất quá trình