Sửa nội dung đề thi

Author: Azota 708 views

Bạn có thể sửa nội dung từng câu hỏi trong đề với những đề đã Lưu/xuất bản hoặc xem chi tiết số câu hỏi trong đề thi (bao gồm tổng số câu trong đề, tổng số câu tự luận, tổng số câu trắc nghiệm, số đáp án ở từng câu…) để đối chiếu kiểm tra lại đề

Xem video hướng dẫn sửa nội dung câu hỏi và đáp án với đề sau Lưu/Xuất bản tại đây

Hướng dẫn xem chi tiết số câu trong đề

– Bước 1: Đi tới đề thi cần kiểm tra, click chuột phải vào đề chọn “Chỉnh sửa” (Cách 1) hoặc Click trực tiếp vào đề thi chọn “Sửa” trong mục Nội dung

(Cách 1)
(Cách 2)

– Bước 2: Click vào biểu tượng chữ i “Thông tin chi tiết”, hệ thống sẽ báo cáo chi tiết số câu trắc nghiệm/tự luận, số lượng đáp án các câu có trong đề