Hướng dẫn xem thông tin bổ sung - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn xem thông tin bổ sung

Author: Azota 445 views

Khi giáo viên cài đặt khai báo thông tin bổ sung, học sinh bắt buộc phải nhập đủ các thông tin giáo viên yêu cầu khai báo mới có thể truy cập làm đề thi. Các thông tin này sẽ có trong file excel điểm tải về ở mục “Thông tin bổ sung” cuối file hoặc trong màn chi tiết bài thi của học sinh

HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN BỔ SUNG

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Truy cập vào Đề thi cần xem thông tin bổ sung, chọn vào biểu tượng gạch ngang bên phải màn hình, chọn xuất excel điểm

Bước 3: Mở file excel, kéo xuống phía cuối file để xem mục thông tin bổ sung học sinh đã khai báo