Hướng dẫn xóa tài khoản

Author: Azota 136 views

Xóa tài khoản hiện chỉ được hỗ trợ trên App. Lưu ý: sau khi xóa tài khoản, tài khoản của bạn và các dữ liệu trong tài khoản sẽ không thể khôi phục lại

Bước 1: Truy cập vào App Azota và đăng nhập tài khoản
Bước 2: Click vào avatar, chọn “Xóa tài khoản”

Bước 3: Nhập lý do xóa tài khoản, chọn “Xác nhận”