Các nguyên nhân thường gặp khi App không nhận diện được phiếu tô - Hướng dẫn sử dụng Azota

Các nguyên nhân thường gặp khi App không nhận diện được phiếu tô

Author: Azota 501 views

Không nhận diện được phiếu có thể do 1 trong những nguyên nhân sau:

  1. Sử dụng không đúng mẫu phiếu (Bạn hãy sử dụng app Azota Teacher để chấm mẫu phiếu v3)
  2. Phiếu in sai lệch tỷ lệ (Bạn cần in phiếu đúng tỷ lệ khổ giấy đầu ra là A4, kích thước in vừa với vùng in được)
  3. Phiếu bị mờ, rách, hoặc bị vật cản che mất các điểm neo trên phiếu
  4. Phiếu in mất khung hoặc đứt, mờ khung
  5. Phiếu in 2 mặt hiển thị phần chữ mặt sau phiếu quá đậm