Tạo đề từ File Excel - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo đề từ File Excel

Author: Azota 5172 views

Giáo viên sử dụng tính năng Tạo đề từ File Excel để cài đặt đáp án cho Đề thi Offline. File Excel sẽ bao gồm mã đề (nếu có) kèm đáp án của các câu hỏi trong đề

Hướng dẫn Tạo đề từ File Excel

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), chọn “Đề thi”, chọn “Tạo đề thi”

Bước 2: Chọn vào mục “Chọn File hoặc kéo thả File vào đây”, tải lên File Excel đáp án

Trường hợp chưa có File Excel đáp án mẫu, vui lòng click vào “File Excel bảng đáp án đề Offline” để tham khảo File mẫu

Bước 3: Nhập các trường thông tin bắt buộc (Tên đề, Thang điểm, Khối học, Môn học)

Bước 4: Ấn “Lưu” để đi tới Cấu hình Đề thi Offline và tiến hành chấm bài