Chèn vào Power point - Hướng dẫn sử dụng Azota

Chèn vào Power point

Author: Azota 1407 views

Vui lòng xem video hướng dẫn chèn vào Powerpoint tương tác trực tiếp tại đây

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN CHÈN ĐỀ VÀO POWERPOINT TƯƠNG TÁC

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Đề thi”. Click chuột phải vào đề thi cần Chèn vào Powerpoint, chọn “Xem thêm”

Bước 2: Chọn “Chèn vào Powerpoint”

Bước 3: Mở Powerpoint, chọn “Insert”, chọn “My Add-ins”, chọn “Web viewer”

Bước 4: Giáo viên chọn mẫu hiển thị câu hỏi bên trái màn hình, Copy link trên Web Azota để dán vào Web viewer

Click vào “Copy link đề” để dán vào Web viewer nếu muốn chèn cả đề

Click vào “Copy link câu hỏi” để dán vào Web viewer nếu muốn chèn từng câu hỏi

Bước 5: Ấn “Preview” trên Powerpoint

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TƯƠNG TÁC TRÊN POWERPOINT

Bước 1: Học sinh truy cập link: https://azota.vn/join

Bước 2: Giáo viên cung cấp mã vào lớp (mã bài) cho học sinh. Học sinh nhập tên, nhập mã bài sau đó ấn “Bắt đầu”

Bước 3: Học sinh chọn đáp án từng câu. Sau khi hoàn thành ấn “Nộp bài”

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN XEM CHI TIẾT KẾT QUẢ

Bước 1: Tại màn hình Chèn vào Powerpoint trên Web, chọn “Xem chi tiết”

Bước 2: Chọn vào ngày muốn xem

Bước 3: Chọn “Xem kết quả” để xem chi tiết thống kê. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết số học sinh trả lời đúng/sai, số đáp án được chọn nhiều nhất theo từng câu