Hướng dẫn in phiếu - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn in phiếu

Author: Azota 728 views

Bước 1: Chọn vào đề thi đã đảo cần in, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Chọn mẫu phiếu trả lời

Thêm thông tin vào phiếu (không bắt buộc)

Bước 4: Chọn “In đề + Phiếu”

Bước 5: Tại ô File phiếu trả lời chọn “Tải về”