Tại sao tải đề lên hệ thống không có đủ số câu - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tại sao tải đề lên hệ thống không có đủ số câu

Author: Azota 406 views

Nguyên nhân khi tải đề lên hệ thống mà không hiển thị đủ số câu như trong đề gốc là do trong đề có câu hỏi chứa từ “đáp án”.

Vui lòng chỉnh sửa lại từ “đáp án” thành từ khác có nghĩa tương tự và tải lại đề lên hệ thống.