Thay đổi thứ tự học sinh

Author: Azota 24 views

 – Bước 1: Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên góc phải màn hình

  • Bước 2: Chọn “Thay đổi vị trí học sinh”
  • Bước 3: Click vào mũi tên để di chuyển lên/xuống vị trí học sinh, hoặc nhập số vào ô có tên học sinh tương ứng trong lớp