Cấu trúc đề thi chuẩn

Author: Azota 366 views

Đề thi cơ bản có các phần chính sau:

  • Câu hỏi: các câu hỏi bắt đầu bằng chữ “Câu” hoặc “Bài” hoặc “Question” hoặc số (ví dụ: Câu 1, Bài 1, 1.)
  • Đáp án trắc nghiệm: chữ A,B,C…viết hoa, theo sau là nội dung. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cần tối thiểu 2 đáp án, tối đa 8 đáp án
  • Cuối đề có chữ “HẾT”
  • “Bảng đáp án” (nếu có) có dạng: 1-A hoặc 1a hoặc 1.A đều được chấp nhận
  • Giải thích chi tiết (nếu có): bắt đầu bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”