Giám sát nâng cao là gì - Hướng dẫn sử dụng Azota

Giám sát nâng cao là gì

Author: Azota 2113 views

Giám sát nâng cao là tính năng ghi âm + ghi hình toàn bộ quá trình làm bài của học sinh trong khi thi, Sau khi học sinh thi xong, hệ thống cũng lưu lại các dữ liệu giám sát như: ảnh chụp màn hình, trạng thái cấp quyền truy cập camera – micro, bản ghi âm, số lần cảnh báo vi phạm…

Tính năng Giám sát nâng cao chỉ hoạt động khi thí sinh cấp quyền truy cập camera, micro và chia sẻ màn hình thành công

Hướng dẫn cài đặt “Giám sát nâng cao”

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”.Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Tại màn Cấu hình chọn “Cấu hình nâng cao”
  • Bước 3: Tìm đến mục “Giám sát tự động”, tick vào ô “Giám sát nâng cao”