Cách chặn không cho học sinh xem đáp án sau khi thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cách chặn không cho học sinh xem đáp án sau khi thi

Author: Azota 458 views

Hướng dẫn cài đặt chặn không cho học sinh xem đáp án sau khi thi:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” bên trái màn hình

Bước 3: Chọn “Cài đặt làm bài online”

Bước 4: Chọn “CẤU HÌNH NÂNG CAO”. Tại ô “Cho xem đề thi và đáp án”, tick vào mục “Không” để chặn không cho học sinh xem nội dung đề và đáp án

Bước 5: Chọn “Xuất bản” để lưu lại cấu hình