Thêm thông tin trường và môn học cho đề tải về

Author: Azota 160 views

Xem video hướng dẫn tại đây

Phần thông tin này sẽ hiển thị ở Header trong file Docx đề tải về

(Tên trường và môn học được thêm xuất hiện trong file docx tải về)