Tạo đề điền từ

Author: Azota 6758 views

Xem video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Tạo khoảng trống trên câu hỏi

Di chuyển chuột tới phần cần tạo chỗ trống điền từ, click chuột phải chọn “Điền vào chỗ trống” hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl + .

Bước 2: Tạo đáp án cho câu hỏi điền từ

Nếu chỉ tạo khoảng trống trên câu hỏi mà không cài đặt đáp án cho câu, hệ thống sẽ tự động nhận câu hỏi đó thuộc dạng câu Tự luận. Để tạo dạng câu hỏi điền từ, giáo viên bắt buộc phải cài đặt đáp án cho câu.

Với các đề gốc có câu được cài đặt đáp án điền từ theo đúng cấu trúc, hệ thống sẽ tự động nhận diện các câu đó thành dạng câu hỏi điền từ

Cài đặt đáp án điền từ trong đề:

Tại Bảng đáp án, đáp án của các câu điền từ có dạng: [câu hỏi]-[nội dung đáp án 1] | [nội dung đáp án 2]

Ví dụ: 1- hai| 2| lần thứ 2 (khi học sinh trả lời theo 1 trong 3 đáp án này hệ thống sẽ công nhận là đúng)