Tự soạn Bài tập/ Đề thi Editor

Author: Azota 149 views

Tính năng tự soạn Bài tập/ Đề thi của Azota với trình soạn thảo mạnh mẽ, các công nghệ tự động được tích hợp giúp người dùng biên soạn nhanh chóng, dễ dàng.

** Ghi nhớ và gợi ý các từ khóa hay sử dụng
Hệ thống sẽ tự động gợi ý các từ khóa hay dùng: 

Ví dụ: gõ “c”- gợi ý từ “Câu”, “q” – gợi ý từ “Question”, “h” – gợi ý từ “HẾT”….

Ctrl Z để quay lại thao tác gần nhất

Sử dụng Enter hoặc Tab để chuyển đổi từ đáp án A -> B…; từ Câu 1 -> Câu 2…

** Sử dụng các mẫu có sẵn, thay nội dung để tạo đề

Xem thêm video chi tiết tạo đề từ mẫu có sẵn tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=rMTbsant4gQ

** Hỗ trợ gõ công thức

 • Hỗ trợ gõ công thức Mathtype, nhập latex
 • Hỗ trợ chèn công thức hóa học 
 • Hỗ trợ định dạng in đậm, in nghiêng, gạch chân
 • Tự động nhận diện các từ khóa quen thuộc

** Tự động nhận diện

 • Tự động nhận diện các dạng câu hỏi
 • Tự động nhập khoảng trắng cho dạng đề điền từ (chuột phải -> Chọn “Đáp án điền từ”)
 • Tự động gạch chân nội dung cho dạng đề tìm lỗi sai (chuột phải -> Chọn “Đáp án tìm lỗi sai” hoặc bôi đen rồi ấn tổ hợp phím Ctrl D để tạo đáp án gạch chân)

** Nhiều lựa chọn tạo đáp án

Hỗ trợ nhiều định dạng/cách soạn cài đặt đáp án đúng trong đề:

 • Thêm dấu * cạnh đáp án đúng
 • Tick để chọn đáp án đúng
 • In đậm đáp án trong đề gốc
 • Tự động Nhận diện đáp án gạch chân có sẵn trong đề gốc
 • Chấp nhận tất cả các mẫu bảng đáp án

** Nhập điểm nhanh cho nhiều câu (tính từ câu bắt đầu thao tác Ctrl Enter)

** Cho phép sửa nội dung, sửa đáp án

 • Chỉnh sửa nội dung đề sau khi Upload file đề docx

** Lấy ngẫu nhiên số câu trong ngân hàng đề

 • @ để lấy ngẫu nhiên cùng lúc trong nhiều thư mục hoặc đề thi
 • Lấy ngẫu nhiên số câu Lọc theo mức độ: Thông hiểu, Nhận biết, Vận dụng, Vận dụng cao
 • Lấy ngẫu nhiên số câu Lọc theo Loại Trắc nghiệm/ Tự luận/ Điền từ
 • Cho phép lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ các câu trong đề

**Cố định câu hỏi/ đáp án 

 • Cố định câu hỏi trong nhóm 
 • Cố định đáp án trong mỗi câu

** Gắn nhãn cho mỗi câu hỏi

 • Gắn nhãn cho mỗi câu hỏi (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao) phục vụ làm ma trận đề, ngân hàng đề
 • Gắn nhãn cho toàn bộ câu trong đề
 • Tự nhận diện tag nhãn mỗi câu hỏi nếu đề gốc có các ký tự (NB, TH, VD, VDC…)

** Cài đặt lấy/bỏ tiêu đề nhóm