Tải xuống đề thi

Author: Azota 7181 views

TẢI XUỐNG ĐỀ THI GỐC

Bước 1: Tại màn danh sách đề thi, click chuột phải vào đề thi cần tải xuống, chọn “Xem nội dung đề”

Bước 2: Click vào biểu tượng tải xuống, chọn “Tải xuống đề thi”

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ ĐỀ ĐẢO

Bước 1: Chọn vào đề thi cần tải về, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Nhập số lượng đề đảo và nhập mã đề tùy chỉnh theo nhu cầu

Bước 4: Chọn “In đề + Phiếu”

Bước 5: Ấn nút “Tải về để Tải toàn bộ các mã đề đảo (bao gồm cả đề gốc) tại đây