Bật/tắt tính năng tự báo danh

Author: Azota 200 views

Bật tính năng cho phép tự báo danh giúp học sinh có thể tự khai báo tên và xin vào lớp dù không có tên trong danh sách lớp. Học sinh cũng có thể tự khai báo tên để vào làm bài tập/đề thi nếu tính năng này được bật.

Để bật/ tắt tính năng cho phép tự báo danh, bạn chỉ cần gạt thanh ngang “Bật/ tắt tự báo danh” góc bên phải phía cuối màn hình của Danh sách lớp