Tải xuống đề thi và phiếu trả lời

Author: Azota 1084 views

Tham khảo Video hướng dẫn tại đây

Sau khi tạo đề thành công, đi tới đề thi cần tải,

Bước 1: Click chuột phải vào đề chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Nhập số lượng đề đảo muốn in, chọn mẫu phiếu cần in


Với đề được tạo từ ma trận, hệ thống sẽ hiển thị mục “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”.

Bước 4: Chọn “In đề + phiếu”

Tùy chọn thêm “Thông tin trường” và “Môn học” (mục này sẽ xuất hiện phần Header trong đề thi tải về), sau đó chọn “In đề + phiếu”