Tải xuống đề thi và phiếu trả lời

Author: Azota 1882 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần tải phiếu/tải đề, chọn “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”


Bước 3: Nhập số lượng đề đảo muốn in, chọn mẫu phiếu cần in

Với đề được tạo từ ma trận, hệ thống sẽ hiển thị mục “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”.

Bước 4: Tùy chọn thêm “Thông tin trường” và “Môn học” (mục này sẽ xuất hiện phần Header trong đề thi tải về), sau đó chọn “In đề + phiếu”

Tùy chọn thêm “Thông tin trường” và “Môn học” (mục này sẽ xuất hiện phần Header trong đề thi tải về), sau đó chọn “In đề + phiếu”