Trộn đề thi và tải phiếu chấm trắc nghiệm - Hướng dẫn sử dụng Azota

Trộn đề thi và tải phiếu chấm trắc nghiệm

Author: Azota 13055 views

Để trộn đề thi và tải phiếu trên Azota thầy cô làm theo các bước như sau:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần tải phiếu/tải đề, chọn “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”


Bước 3: Nhập số lượng đề đảo muốn in, chọn mẫu phiếu cần in

Với đề được tạo từ ma trận, hệ thống sẽ hiển thị mục “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”.

Bước 4: Tùy chọn thêm “Thông tin trường” và “Môn học” (mục này sẽ xuất hiện phần Header trong đề thi tải về), sau đó chọn “In đề + phiếu”

Tùy chọn thêm “Thông tin trường” và “Môn học” (mục này sẽ xuất hiện phần Header trong đề thi tải về), sau đó chọn “In đề + phiếu”