Tải file Excel thống kê đề thi

Author: Azota 683 views

HƯỚNG DẪN TẢI FILE EXCEL THỐNG KÊ ĐỀ THI

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần xem thống kê, chọn “Thống kê” bên trái màn hình để xem các thông tin thống kê trong đề

Bước 3: Chọn “Xuất tập tin Excel”

Di chuyển vào các tab trong File Excel tải về để xem thông tin thống kê