Đổi mật khẩu

Author: Azota 1895 views

Cách 1: Đổi mật khẩu bằng hình thức cập nhật mật khẩu

  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng avatar góc phải trên cùng của màn hình, chọn mục “Tài khoản”
  • Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”
  • Bước 4: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới
  • Bước 5: Chọn “Cập nhật” để xác nhận đổi mật khẩu

Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác mật khẩu hiện tại mới có thể cập nhật mật khẩu mới

Cách 2: Đổi mật khẩu bằng hình thức chọn quên mật khẩu