Đổi mật khẩu

Author: Azota 5551 views

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/, đăng nhập tài khoản
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng avatar góc phải trên cùng của màn hình, chọn mục “Tài khoản”
  • Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”
  • Bước 4: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới
  • Bước 5: Chọn “Cập nhật” để xác nhận đổi mật khẩu

Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác mật khẩu hiện tại mới có thể cập nhật mật khẩu mới