Thay đổi, cập nhật thông tin tài khoản

Author: Azota 2590 views

Để thay đổi thông tin tài khoản (Họ tên, ngày sinh, email, số điện thoại, giới tính, hình đại diện, thông tin trường, khối dạy và môn dạy) vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào avatar (hình đại diện) bên phải trên cùng của màn hình chính, chọn “Tài khoản”

Bước 2: Chọn mục “Chung” bên trái màn hình để thay đổi các thông tin theo nhu cầu

Bước 3: Ấn “Cập nhật” để xác nhận thay đổi

Lưu ý:

Việc cập nhật số điện thoại/email không làm mất dữ liệu. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại/email mới khi số điện thoại/email đó chưa đăng ký tài khoản trên Azota

Trường hợp nút “Cập nhật” không sáng, vui lòng kiểm tra lại các thông báo màu đỏ để bổ sung các trường thông tin bắt buộc