Hướng dẫn dùng tính năng chèn vào powerpoint - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn dùng tính năng chèn vào powerpoint

Author: Azota 418 views

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN CHÈN ĐỀ VÀO POWERPOINT TƯƠNG TÁC

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Đề thi”.

Bước 2: Click chuột phải vào đề thi cần Chèn vào Powerpoint, chọn “Xem thêm”. Chọn “Chèn vào Powerpoint”

Bước 3: Mở Powerpoint, chọn “Insert”, chọn “My Add-ins”, chọn “Web viewer”

Bước 4: Giáo viên chọn mẫu hiển thị câu hỏi bên trái màn hình, Copy link trên Web Azota để dán vào Web viewer

Click vào “Copy link đề” để dán vào Web viewer nếu muốn chèn cả đề

Click vào “Copy link câu hỏi” để dán vào Web viewer nếu muốn chèn từng câu hỏi

Bước 5: Ấn “Preview” trên Powerpoint

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TƯƠNG TÁC TRÊN POWERPOINT

Bước 1: Học sinh truy cập link: https://azota.vn/join

Bước 2: Giáo viên cung cấp mã vào lớp (mã bài) cho học sinh. Học sinh nhập tên, nhập mã bài sau đó ấn “Bắt đầu”

Bước 3: Học sinh chọn đáp án từng câu. Sau khi hoàn thành ấn “Nộp bài”