Lỗi thường gặp khi tạo đề docx - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lỗi thường gặp khi tạo đề docx

Author: Azota 2501 views

File đề tải lên không đúng định dạng .docx

Với lỗi này hệ thống sẽ thông báo “Định dạng file không được hỗ trợ…”

Có thể file của bạn thuộc định dạng file .doc không được hệ thống hỗ trợ. Bạn hãy đổi sang định dạng file .docx hoặc .xlsx, pdf… để tải lên hệ thống

Không thể tải lên hết số câu trong đề


Ví dụ đề của bạn có 100 câu nhưng khi tải lên hệ thống chỉ nhận được 20 câu thường do:
– Trong câu có chứa từ “đáp án”. Hệ thống sẽ nhận diện đã hết đề, đến bảng đáp án dựa trên từ khóa “đáp án”
Bạn cần thay từ “đáp án” thành từ khóa tương tự. Sau đó tiến hành tải lại đề lên hệ thống

Đáp án bị dính vào câu hỏi sau đó

(Hình minh họa đáp án D bị dính vào Exercise 2)
(Hình minh họa câu 6 thiếu dấu chấm đằng sau chữ D nên hệ thống không nhận diện được đáp án D, dẫn tới dính vào câu 7 sau đó)

Nguyên nhân:

  • Do thiếu dấu chấm sau chữ D. Khắc phục: thêm dấu chấm vào sau đáp án in hoa (ví dụ: A.; B.; C.; D.)
  • Do nhóm chưa được hệ thống nhận diện. Khắc phục: thêm số la mã kèm dấu chấm vào đầu nhóm (Ví dụ: II.Exercise 2)

Mất hình trong đề

Thường do định dạng hình vẽ là Shape Format hoặc hình vẽ quá lớn mà không được đặt riêng dòng

Khắc phục:

  • Bạn đổi định dạng hình vẽ từ Shape Format thành Picture Format hoặc chụp ảnh màn hình hình vẽ đó và dán lại
  • Bạn nên để riêng hình vẽ ra 1 dòng riêng biệt

Không hiển thị hình khi học sinh thi

Do khi tải đề lên bạn ấn lưu đề khi hệ thống chưa load được hình 100%

Không nhận diện được đáp án

Thường do bạn thiếu dấu chấm sau ABCD hoặc đáp án chứa ký tự đặc biệt

Do trong bảng đáp án có dấu chỉ mục

Khắc phục:

  • Đáp án bạn để định dạng A. B. C. D. …
  • Đảm bảo không sử dụng ký tự đặc biệt trong đáp án
  • Bỏ dấu chỉ mục ở bảng đáp án

Đề tải lên không nhận giải thích

Thường do chữ “chọn A”/”chọn B”/ “chọn C”…ở chung 1 dòng với lời giải của câu (xem hình minh họa).

(Câu 1,2,3 sẽ không nhận được lời giải do viết liền “Chọn A”, “Chọn D”, “chọn C” cùng 1 dòng. Câu 4 chỉ nhận diện được lời giải tới nút enter (mũi tên đỏ))

Khắc phục: Tách chữ “Chọn A”…ra riêng 1 dòng

Câu hỏi không lấy được nội dung

Do câu hỏi có ký tự đặc biệt không được hỗ trợ hoặc do bạn sử dụng ẩn font
Khắc phục: Tại đề gốc, bạn sử dụng tổ hợp phím “Ctrl Shift 8” để kiểm tra định dạng, xóa các câu bị thừa không đúng thứ tự (nếu có) bỏ Hidden font (nếu có)

(Sau khi kiểm tra định dạng ta thấy đề này bị lỗi do có câu 21,22,23,24 xem vào giữa câu 25 và câu 26)
(Đề lỗi do dùng Hidden font)