Lưu trữ/ Khôi phục lớp lưu trữ

Author: Azota 723 views

Mục “Lưu trữ” trong màn “Danh sách lớp” được dùng khi:

Giáo viên muốn ẩn lớp đó trên màn hình mà không muốn xóa hoàn toàn lớp, dữ liệu của lớp vẫn được giữ nguyên

Giáo viên muốn tạo lớp cho khóa mới -> lớp cũ sẽ tự động vào lưu trữ. Mục này có thể khôi phục lại khi cần

Hướng dẫn lưu trữ lớp:

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Tại màn “Danh sách lớp”, đi tới lớp cần lưu trữ. Sau đó chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc bên phải cạnh tên lớp
  • Bước 3: Chọn “Đưa vào lưu trữ” để hoàn tất quá trình


** Khôi phục lại lớp đã lưu trữ

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Truy cập vào “Danh sách lớp”, kéo xuống cuối màn hình click chọn “Lưu trữ”
  • Bước 3: Đi tới lớp cần khôi phục lưu trữ, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc phải cạnh tên lớp, chọn “Khôi phục” để hoàn tất quá trình