Lưu trữ lớp

Author: Azota 103 views

Mục “Lưu trữ” trong màn “Danh sách lớp” được dùng khi:

Giáo viên muốn ẩn lớp đó trên màn hình mà không muốn xóa hoàn toàn lớp, dữ liệu của lớp vẫn được giữ nguyên

Giáo viên muốn tạo lớp cho khóa mới -> lớp cũ sẽ tự động vào lưu trữ. Mục này có thể khôi phục lại khi cần

** Cách lưu trữ lớp:

  • Bước 1: Truy cập vào “Quản lý lớp”, đi tới lớp cần lưu trữ
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc bên phải cạnh tên lớp
  • Bước 3: Chọn “Đưa vào lưu trữ” để hoàn tất quá trình