Hướng dẫn in đề - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn in đề

Author: Azota 568 views

Bước 1: Chọn vào đề thi đã đảo cần in, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Nhập số lượng đề đảo cần in

Bước 4: Chọn “In đề + phiếu”

Bước 5: Tại ô File đề thi, ấn “Tải về”