Tại sao hiển thị chữ “chưa nộp bài” trong màn danh sách đã thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tại sao hiển thị chữ “chưa nộp bài” trong màn danh sách đã thi

Author: Azota 837 views

Khi học sinh thoát ra khỏi màn hình thi khi chưa hết giờ mà chưa ấn nút “Nộp bài” thì hệ thống sẽ hiển thị “Chưa nộp bài”.

Học sinh cần quay lại màn hình thi để xác nhận Nộp muộn, dữ liệu bài làm của học sinh sẽ không bị mất. Giáo viên sẽ thực hiện phúc khảo lại bài cho học sinh sau đó nếu có nhu cầu.