Có thể tải file số báo danh cố định lên hệ thống không - Hướng dẫn sử dụng Azota

Có thể tải file số báo danh cố định lên hệ thống không

Author: Azota 375 views

Giáo viên có thể tải file số báo danh cố định lên hệ thống

Hướng dẫn đánh số báo danh cố định từ file excel:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn “Quản lý lớp”. Tại màn Danh sách lớp, chọn “Đánh Số báo danh”

Bước 2: Chọn lớp/các lớp cần đánh SBD, chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn “Đánh bằng file excel”, click vào khung bên dưới để tải lên file excel Số báo danh có sẵn

Giáo viên cũng có thể “Tải xuống danh sách học sinh trong lớp”, nhập thêm SBD, lưu file rồi tải lên hệ thống

Sau đó ấn “Đánh số”