Xuất File Excel điểm thi trong 1 đề - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất File Excel điểm thi trong 1 đề

Author: Azota 1445 views

Xem Video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Đi tới Đề thi cần xuất điểm, chọn vào biểu tượng 3 thanh ngang bên phải màn hình

Bước 3: Lựa chọn xuất Excel điểm thi theo nhu cầu (xuất Excel theo điểm lần thi đầu/ điểm lần thi cuối/ điểm lần thi cao nhất/ tất cả các lần thi)