Xuất excel điểm thi của thí sinh

Author: Azota 326 views

Xem Video hướng dẫn tại đây

  • Bước 1: Sau khi thí sinh thi xong, giáo viên truy cập vào Đề thi cần xuất điểm
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng 3 thanh ngang bên phải màn hình
  • Bước 3: Lựa chọn xuất Excel điểm thi theo nhu cầu (xuất Excel theo điểm lần thi đầu/ điểm lần thi cuối/ điểm lần thi cao nhất/ tất cả các lần thi)