Tạo đề từ ma trận đề

Author: Azota 172 views

Tạo ra nhiều đề kiểm tra với chất lượng tương đương từ bản thiết kế ma trận đề có sẵn của Azota, cung cấp các thông tin cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra: thời gian, số câu hỏi, cấp độ và dạng thức câu hỏi.

Hướng dẫn tạo Ma trận đề

  • Bước 1: Tại màn hình chính, truy cập vào mục “Đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Tạo mới” -> “Tạo đề từ Ma trận đề”
  • Bước 3: Nhập tên ma trận (bắt buộc)
  • Bước 4: Click vào các đề cần lấy trong các thư mục/chuyên đề bên trái màn hình
  • Bước 5: Nhập số câu hỏi, số điểm, thời gian…tương ứng với các mức độ trong bảng ma trận đề
  • Bước 6: Chọn “Tiếp tục”, chỉnh sửa và kiểm tra lại (nếu cần) và đi tới cấu hình để Lưu hoặc xuất bản cho học sinh thi

Lưu ý: Với những đề chưa được gắn nhãn mức độ (NB, TH, VD, VDC…) hệ thống sẽ không cho phép nhập đề vào bảng ma trận