Tạo đề từ Ma trận đề

Author: Azota 2276 views

Tạo ra nhiều đề kiểm tra với chất lượng tương đương từ bản thiết kế ma trận đề có sẵn của Azota, cung cấp các thông tin cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra: thời gian, số câu hỏi, cấp độ và dạng thức câu hỏi.

Để tạo đề từ ma trận, các câu hỏi trong ngân hàng đề bắt buộc phải được gắn nhãn theo mức độ (NB, TH, VD, VDC..)

Hướng dẫn gắn nhãn cho câu hỏi

Xem video hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn tạo Ma trận đề

Tham khảo thêm Video hướng dẫn tại đây

  • Bước 1: Truy cập vào mục “Đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Tạo mới” -> “Tạo đề từ Ma trận đề”
  • Bước 3: Nhập tên ma trận (bắt buộc)
  • Bước 4: Click vào các đề cần lấy trong các thư mục/chuyên đề bên trái màn hình
(Hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên số câu trong cả thư mục nếu click vào thư mục)
(Hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên trong từng đề thi nếu click chọn từng đề)
  • Bước 5: Nhập số câu hỏi, số điểm, thời gian…tương ứng với các mức độ trong bảng ma trận đề
  • Bước 6: Chọn “Tiếp tục”, chỉnh sửa và kiểm tra lại (nếu cần) và đi tới cấu hình để Lưu hoặc xuất bản cho học sinh thi

Lưu ý:

Với những đề chưa được gắn nhãn mức độ (NB, TH, VD, VDC…) hệ thống sẽ không cho phép nhập đề vào bảng ma trận

Người dùng có thể sử dụng cột “Vị trí trong đề” để chỉ định chính xác vị trí của câu muốn lấy ra (thường ứng dụng vào Ma trận đề thi tốt nghiệp của Bộ)

(Ví dụ minh họa trong hình, hệ thống sẽ lấy ra Câu 1: NB, Câu 2: VD, Câu 3: VDC)