Tải xuống đề đảo và File đáp án của đề đảo - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tải xuống đề đảo và File đáp án của đề đảo

Author: Azota 1439 views

Sau khi cài đặt “Đảo câu hỏi và đáp án” xong, giáo viên có thể tải xuống các đề đã đảo theo các bước sau:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, truy cập vào “Đề thi”. Chọn vào đề cần tải các đề đảo, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Nhập số lượng đề đảo. Nhập bao nhiêu hệ thống sẽ trả về tương ứng bấy nhiêu đề đã được đảo

Bước 4: Chọn “In đề + Phiếu”

Bước 5: Tại ô “File đề thi” click vào “Tải về” để tiến hành tải các đề đảo

Bước 6: Tại ô “File đáp án” click vào “Tải về” để tiến hành tải các đáp án của đề đảo