Làm sao để xuất bản đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Làm sao để xuất bản đề thi

Author: Azota 2870 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần xuất bản

Bước 2: Click chuột phải vào đề thi, chọn “Xuất bản”