Lọc trạng thái nộp bài của học sinh trong 1 bài tập

Author: Azota 122 views
  • Bước 1: Tại màn Bài tập, Chọn vào biểu tượng “Bộ lọc”
  • Bước 3: Gạt thanh ngang để bật các trạng thái lọc muốn hiển thị