Lọc trạng thái nộp bài của học sinh trong 1 bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lọc trạng thái nộp bài của học sinh trong 1 bài tập

Author: Azota 831 views

Bước 1: Tại màn Danh sách nộp Bài tập, Chọn vào biểu tượng “Bộ lọc”

Bước 3: Gạt thanh ngang để bật các trạng thái lọc muốn hiển thị, ấn “Xóa” nếu muốn bỏ bộ lọc