Làm sao để chấm đề tổ hợp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Làm sao để chấm đề tổ hợp

Author: Azota 488 views

Đề thi tổ hợp là đề thi có tổng 120 câu với 3 thành phần, mỗi thành phần gồm 40 câu hỏi. Đề tổ hợp sẽ được chấm trên tổng điểm 30 tương ứng với thang điểm 10 trên mỗi môn thành phần. Để chấm đề tổ hợp, đề thi được tạo bắt buộc phải đủ 120 câu. Giáo viên có thể tự biên soạn đề hoặc tải lên file đề/ file excel bảng đáp án với đủ 120 câu.

Hướng dẫn cài đặt bật cấu hình đề tổ hợp:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Truy cập vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Bật cấu hình “Tạo đề tổ hợp” (chỉ những đề có đủ 120 câu mới hiển thị mục này)

Bước 4: Truy cập app “Azota Teacher”, đi tới đề thi vừa cài đặt, chọn “Chấm phiếu trắc nghiệm” để chấm đề tổ hợp