Tạo đề con & Lấy ngẫu nhiên theo nhóm

Author: Azota 1060 views

Bao gồm 2 hình thức: Tạo đề con lấy ngẫu nhiên số câu từ đề gốcTạo đề con lấy theo nhóm

 1. Tạo đề con lấy ngẫu nhiên số câu từ cả đề gốc
  – Được sử dụng khi người dùng muốn tạo đề mới từ một lượng câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong đề gốc.
  Ví dụ: Đề gốc có 1000 câu hỏi, bạn nhập số lượng câu muốn lấy là 40, hệ thống sẽ tạo ra đề mới với tổng 40 câu được lấy ngẫu nhiên từ 1000 câu.
 2. Tạo đề con lấy theo nhóm
  – Được sử dụng khi người dùng muốn tạo đề mới với số lượng câu được chỉ định để lấy ra trong mỗi nhóm từ đề gốc.
  Lưu ý:
  – Hệ thống chỉ kích hoạt tính năng này với đề gốc có sẵn nhóm
  – Số câu lấy ra từ nhóm không vượt quá số câu hỏi trong nhóm ở đề gốc
  – Không lấy Các nhóm đã được cố định trong đề gốc
(Ảnh minh họa trường hợp đề gốc không có nhóm, hệ thống chặn phần “lấy theo nhóm”)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẠO ĐỀ CON
– Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” để đến màn Cấu hình đề thi

– Bước 2: Chọn “Đảo câu hỏi và đáp án” tại bảng điều khiển bên trái màn hình


– Bước 3: Bật “Đảo câu hỏi và đáp án”, bật “Tạo đề con”


– Bước 4: Nhập số lượng câu cần lấy ngẫu nhiên để tạo đề mới


– Bước 5: Chọn “Lưu nháp” để lưu lại cấu hình hoặc “Xuất bản” để copy link cho thí sinh làm đềHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LẤY THEO NHÓM:
– Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” để đến màn Cấu hình đề thi


– Bước 2: Chọn “Đảo câu hỏi và đáp án” tại bảng điều khiển bên trái màn hình


– Bước 3: Bật “Đảo câu hỏi và đáp án”, bật “Tạo đề con”


– Bước 4: Click vào “Lấy theo nhóm”


– Bước 5: Nhập số lượng câu cần lấy trong mỗi nhóm

Trường hợp bạn muốn nhập đồng nhất tất cả số câu trong nhóm, hãy sử dụng chức năng “Chia tự động”: Nhập số vào nhóm bất kỳ rồi ấn tổ hợp phím Ctrl Enter, hệ thống sẽ tự điền vào các nhóm còn lại với số tương ứng


– Bước 6: Chọn “Lưu nháp” để lưu lại cấu hình hoặc “Xuất bản” để copy link cho thí sinh làm đề