Hướng dẫn thêm lời giải chi tiết? - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn thêm lời giải chi tiết?

Author: Azota 1019 views
  • Bước 1: Gõ “Hướng dẫn giải” sau phần “Bảng đáp án” hoặc cuối đề để hệ thống nhận diện là phần giải thích
  • Bước 2: Gõ câu hỏi và giải thích tương ứng

Ví dụ:
Câu 1. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương 1919.1929, thực dân Pháp tập trung đầu tư vào
A. Ngành chế tạo máy
B. Công nghiệp luyện kim

BẢNG ĐÁP ÁN
1A
Hướng dẫn giải
Câu 1:
Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 76 – 77.
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào đồn điền cao su.