Tạo đề từ ngân hàng chung Azota - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo đề từ ngân hàng chung Azota

Author: Azota 4402 views

Dành cho môn Toán Khối 12

Ngân hàng chung là nguồn tài nguyên câu hỏi Azota cung cấp sẵn trên hệ thống. Các câu hỏi trong Ngân hàng chung được tổng hợp từ việc kiểm duyệt các câu hỏi của giáo viên chia sẻ hoặc do Azota sưu tầm biên soạn, được cập nhật bổ sung liên tục.

Giáo viên thực hiện nhập số câu hỏi cần rút từ ngân hàng chung để tạo đề theo chuẩn cấu trúc khung ma trận. Các câu hỏi đã rút có thể thay đổi/lấy ngẫu nhiên lại theo nhu cầu.

Xem thêm video hướng dẫn chi tiết cách tạo đề từ ngân hàng chung Azota tại đây

Bước 1: Tại Màn hình chính, truy cập vào mục “Đề thi”, chọn “Tạo đề từ ngân hàng chung”

Bước 2: Chọn “Tạo ma trận mới” hoặc click vào Ma trận đã được tạo trước đó

Bước 3: Chọn đơn vị kiến thức bên trái, nhập số câu vào bảng ma trận bên phải. Sau đó nhập tên ma trận (bắt buộc), ấn “Tiếp tục”

Bước 4: Nhập tên đề thi mới sau đó ấn “Tiếp tục” để đi tới phần Cài đặt đề thi.

Giáo viên có thể click vào biểu tượng đổi câu bên trái màn hình để đổi từng câu trong đề hoặc click vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải màn hình để “Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ” số câu trong đề

Click vào biểu tượng như hình bên dưới để đổi câu khác hoặc chọn “Lấy ngẫu nhiên lại”

Để lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ câu trong đề, chọn vào biểu tượng 3 chấm, chọn “Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ”

Bước 5: Điền các trường thông tin bắt buộc, sau đó ấn “Lưu”

Bước 6: Thực hiện cấu hình đề để Lưu nháp hoặc Xuất bản cho học sinh làm bài. Xem thêm hướng dẫn chi tiết cấu hình đề thi tại đây