Tạo đề từ ngân hàng chung Azota

Author: Azota 489 views

Các câu hỏi của giáo viên chia sẻ sau khi được hệ thống kiểm duyệt kỹ càng nhằm đảm bảo chất lượng sẽ cập nhật liên tục trên Ngân hàng chung Azota.

Giáo viên có thể soạn đề nhanh chóng theo chuẩn cấu trúc khung ma trận chỉ với thao tác nhập số câu hỏi cần rút trong ngân hàng chung. Các câu hỏi đã rút có thể thay đổi/lấy ngẫu nhiên lại theo nhu cầu.

Xem thêm video hướng dẫn chi tiết cách tạo đề từ ngân hàng chung Azota tại đây

Bước 1: Truy cập vào mục “Đề thi”, chọn “Tạo đề từ ngân hàng chung”

Bước 2: Chọn “Tạo ma trận mới”

Bước 3: Chọn đơn vị kiến thức bên trái, nhập số câu vào bảng ma trận bên phải. Sau đó nhập tên ma trận, ấn “Tiếp tục”

Bước 4: Nhập tên đề thi sau đó ấn “Tiếp tục” để đi tới phần cài đặt đề thi

Click vào biểu tượng như hình bên dưới để đổi câu khác hoặc chọn “Lấy ngẫu nhiên lại”

Để lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ câu trong đề, chọn vào biểu tượng 3 chấm, chọn “Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ”

Bước 4: Điền các trường thông tin bắt buộc, sau đó ấn “Lưu”

Bước 5: Thực hiện cấu hình đề để xuất bản cho học sinh làm bài. Xem thêm hướng dẫn chi tiết cấu hình đề thi tại đây