Cố định câu hỏi trong đề con - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cố định câu hỏi trong đề con

Author: Azota 1887 views

Tính năng này chỉ được kích hoạt khi người dùng có cài đặt Tạo đề con (Xem chi tiết Tạo đề con tại đây)

Khi bật chức năng này, số câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong đề con sẽ không bị thay đổi theo mỗi lần thi. Hệ thống chỉ đảo trong giới hạn các câu này.

Ví dụ: Đề gốc có 100 câu, giáo viên tạo đề con 50 câu
– Nếu kích hoạt tính năng “Cố định câu hỏi trong đề con“, hệ thống sẽ tạo ra đề mới bằng cách bốc ra 50 câu ngẫu nhiên trong 100 câu và chỉ đảo trong phạm vi 50 câu này. Mỗi lần học sinh tham gia thi sẽ làm đề được đảo trong phạm vi 50 câu với nội dung câu hỏi giống lần 1
– Nếu không bật tính năng này, hệ thống sẽ tạo ra nhiều đề khác nhau bằng cách bốc ngẫu nhiên 50 câu bất kỳ trong tổng 100 câu.

HƯỚNG DẪN BẬT TÍNH NĂNG CỐ ĐỊNH CÂU HỎI TRONG ĐỀ CON

  • Bước 1: Đi tới đề thi cần cố định câu hỏi trong đề con, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”, chọn tiếp “CÀI ĐẶT NÂNG CAO”
  • Bước 3: Bật “Đảo câu hỏi và đáp án”, Bật “Tạo đề con” và nhập số câu cần lấy ra (có thể chọn lấy ngẫu nhiên theo nhóm)
  • Bước 4: Bật “Cố định câu hỏi đảo” để kích hoạt tính năng

Bước 5: Chọn “Lưu nháp” hoặc “Xuất bản” để Copy link cho học sinh thi