Đăng ký tài khoản giáo viên - Hướng dẫn sử dụng Azota

Đăng ký tài khoản giáo viên

Author: Azota 17941 views

Tham khảo video hướng dẫn tại đây

Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc email

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là giáo viên”
  • Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc: họ tên, số điện thoại hoặc email, mật khẩu
  • Bước 5: Chọn “Đăng ký” để hoàn tất đăng ký

Đăng ký bằng liên kết tài khoản Gmail

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là giáo viên”
  • Bước 4: Chọn vào biểu tượng Google
  • Bước 5: Nhập gmail và mật khẩu, sau đó ấn “Tiếp theo” hoặc Chọn từ tài khoản gmail đã đăng nhập sẵn trên thiết bị để đăng ký