Đăng ký tài khoản giáo viên

Author: Azota 2642 views

Tham khảo video hướng dẫn tại đây

Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc email

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
  • Bước 2: Chọn “Tạo một tài khoản mới”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là giáo viên”
  • Bước 4: Nhập đầy đủ: họ tên, số điện thoại hoặc email, mật khẩu
  • Bước 5: Chọn “Đăng ký” để hoàn tất đăng ký

Đăng ký bằng tài khoản Gmail

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
  • Bước 2: Chọn “Tạo một tài khoản mới”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là giáo viên”
  • Bước 4: Chọn vào biểu tượng Google
  • Bước 5: Chọn vào tài khoản gmail muốn sử dụng để hoàn tất đăng ký 

(Trong trường hợp thiết bị chưa đăng nhập sẵn gmail, vui lòng nhập mật khẩu để xác minh gmail, hoàn tất đăng ký)