File Excel mẫu Danh sách học sinh

Author: Azota 4039 views

Hướng dẫn tải File Excel mẫu Danh sách học sinh:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, truy cập vào mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Truy cập vào lớp bất kỳ, chọn “Thêm học sinh”

Bước 3: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng file excel”

Bước 4: Chọn “Tải File biểu mẫu” để tải File Excel mẫu Danh sách học sinh